SON-RESPONS

25d5c8c2-8156-4b6a-9e29-0707f04fab4e.jpg

Emergency Response Oiled Wildlife / Olievogel respons

Datum: Najaar 2022
Locatie: Universiteit van Utrecht
Duur/lengte training: Twee dagen (tijdens een weekend)
Organisatie: SON-Respons
Kosten: Geen  


Organisatie
De EUROWA Veterinaire training wordt georganiseerd door SON-Respons in samenwerking met Sea Alarm, de Universiteit van Utrecht en de Veterinaire Vereniging voor Vogels en Bijzondere Dieren Archaeopteryx. De training wordt mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat Zee Delta binnen het Paraatheidprogramma Samenwerking Besmeurde Vogels 2017-2022.
Doelstellingen
1.    Het opleiden van Dierenartsen en dierenartsen in opleiding die geïnteresseerd zijn een rol te vervullen tijdens een grootschalig olievogelrespons in Nederland of Europa
2.    Het bewerkstelligen van een hechte samenwerking en vertrouwen tussen de deelnemers onderling

 

Deelnemers 
De training is open voor studenten Diergeneeskunde en dierenartsen, met interesse in wilde vogels en/of calamiteiten met gevolgen voor wilde dieren. De voorkeur gaat uit naar Master studenten omdat de verwachting is dat deze op korte termijn hun diploma behalen en daarmee bevoegd dierenarts zijn.

 

Accreditatie en Voorwaarden
Deelnemers worden geaccrediteerd als Specialist Dierenarts binnen de EUROWA (European Wildlife Assistance) database op het moment van afstuderen. Deelnemers worden als zodanig ingeschreven in de Nederlandse SON-Respons database en in de Europese EUROWA database. Geregistreerde dierenartsen in de databases kunnen uitgenodigd worden voor deelname aan een respons (of oefeningen) maar deelname is geen verplichting. 

 

Inhoud Programma (onder voorbehoud)
Dag 1: Theorie
•    Effecten van olie op vogels, het ‘houden’ van watervogels
•    Gezondheid van olievogels en het werk van de dierenarts
•    Het Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels in een Emergency Respons

Dag 2: Vaardigheden 
•    Table top oefeningen
o    Hoe werkt de intake afdeling tijdens een grootschalig respons 
o    De stroom van vogels in een Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels
•    Demonstratie necropsie van zeevogels

Inschrijving
Aantal plaatsen: 15 
Inschrijving: e-mail simone@son-respons.nl 
Vermelding: student bachelor/ student master/ dierenarts en motivatie 
Voorlopige deadline inschrijving: 30 april 2022 
Bevestiging deelname: uiterlijk 15 mei 2022

 

 


 

Oiled Birds 2-10 Feb 2022 SON-Respons (1).jpeg
595f6f18-9257-4438-831d-d35a9404e02b.jpg