Online inschrijving Archaeopteryx

Indien u de AV toch liever per post ontvangt, kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar  secretaris@archaeopteryx-online.com

Doorlopende SEPA-machtiging 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Archaeopteryx om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te schrijven betreffende contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Archaeopteryx. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. U blijft lid van Archaeopteryx tot eigen wederopzegging. Opzeggen voor een volgend kalenderjaar kan tot uiterlijk 30 november van dat jaar.

Aanvinken van het juiste abonnement