top of page
Image by Sreenivas

Wat is Archaeopteryx?

Wij zijn dé veterinaire studievereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in vogels en bijzondere dieren. Al meer dan 30 jaar zetten wij ons op de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht in om kennis over deze diergroepen onder de studenten te verspreiden. Dit doen wij door veel uiteenlopende activiteiten te organiseren die betrekking hebben op deze bijzondere diersoorten. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een vereniging met ruim 1300 leden bestaande uit dierenartsen, studenten Diergeneeskunde en andere belangstellenden. 

Als vereniging willen wij informatie over bijzondere diersoorten verspreiden en hiermee bijdragen aan de professionalisering van (toekomstige) dierenartsen. Door kennis en bewustzijn te verspreiden zullen in de toekomst steeds meer diereigenaren met bijzondere diersoorten terecht kunnen bij de dierenarts en zal de patiëntzorgkwaliteit tot een hoger niveau getild worden. Naast kennis bieden wij studenten ook kansen om zich te ontplooien binnen dit vakgebied, bijvoorbeeld door via bedrijven stages aan te bieden en door contact met specialisten te faciliteren.

Alle lezingen, workshops, symposia en excursies organiseren wij samen met onze actieve leden. Met dank aan hen kunnen wij elk jaar tientallen activiteiten  aanbieden aan iedereen die graag meer wil weten over bijzondere diersoorten. Onze actieve leden bestaan voornamelijk uit studenten Diergeneeskunde, maar ook mensen van buitenaf zijn van harte welkom bij onze activiteiten. Zo is onze welbekende workshop vogel-EHBO, gegeven door gecertificeerd vogelspecialist dr. Yvonne van Zeeland, voor vrijwilligers van opvangcentra minstens net zo leerzaam als voor onze studenten.

Vanwege de grote diversiteit in diersoorten zijn er binnen Archaeopteryx vijf werkgroepen opgericht die zich allemaal bezighouden met een andere categorie dieren. Daarnaast hebben wij vijf commissies die de grotere en werkgroepoverstijgende projecten op zich nemen. Elk lid die geïnteresseerd is kan zich bij een werkgroep of commissie (of meerdere!) aansluiten en meehelpen bij het organiseren van activiteiten.

"It would be absolutely useless for any of us to work to save wildlife without working to educate the next generation of conservationists." ~ Jane Goodall

bottom of page