top of page
Image by Wai Siew

Statuten, Privacybeleid, huisreglement en intentieverklaring

Voor de belangen van onze leden hebben wij een reglement opgesteld welke duidelijkheid geeft over de structuur van de vereniging en de manier waarop beslissingen worden genomen. Ook de regels van de werkgroepen zijn hierin terug te vinden.

 

Het huisregelement, de statuten, het privacy beleid en de intentieverklaring zijn hier te downloaden.

Statuten

Privacybeleid

Huisreglement

Intentieverklaring

bottom of page